Ευκινησία της μη κερδοσκοπικής επιχείρησης σε αυτήν την περίοδο πανδημίας

6
Ευκινησία της μη κερδοσκοπικής επιχείρησης σε αυτήν την περίοδο πανδημίας

Εισαγωγή

Το τελευταίο μου ιστολόγιο, το οποίο γράφτηκε στο προ-COVID περιβάλλον, παρουσίασε μια πιο αισιόδοξη προοπτική για το πώς θέλουμε να σκεφτόμαστε τη φιλανθρωπία στο τέλος αυτής της νέας δεκαετίας. Δεν ξέραμε ότι σύντομα θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία, που έχει συγκλονίσει τον κόσμο με άνευ προηγουμένου τρόπους. Περισσότερο από οποιαδήποτε από τις κρίσεις που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, από την 11η Σεπτεμβρίου έως τον τυφώνα Κατρίνα έως την οικονομική κρίση του 2008, η κατάσταση του COVID-19 μας προκαλεί με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ίδια μας την ύπαρξη. Αυτή η κρίση απαιτεί όχι απλώς να φανταστούμε, αλλά να δράσουμε γρήγορα και ίσως ακόμη και δραματικά, ώστε ο μη κερδοσκοπικός τομέας μας να μπορέσει να επιβιώσει και να συνεχίσει να προχωρά.

Η ερώτησή μου τώρα είναι, πώς μπορούμε να περάσουμε μέσω αυτής της άμεσης κρίσης με τρόπο που να μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε σε απροσδόκητες εξελίξεις στο μέλλον, είτε μεγάλης είτε μικρής κλίμακας; Με άλλα λόγια, τι μπορούμε να κάνουμε στο όνομα της επιβίωσης τώρα που φανταζόμαστε επίσης έναν τρόπο ύπαρξης με τον οποίο 1) η επιβίωσή μας δεν κρέμεται ποτέ ξανά και 2) είμαστε γενικά πιο ανθεκτικοί, ευκίνητοι και ισχυροί οργανισμοί; Πιστεύω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι μια στροφή, αυτή τη στιγμή, προς ένα μοντέλο μεγαλύτερης οργανωτικής ευελιξίας.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, η επιχειρησιακή ευελιξία έχει αναδειχθεί ως το νέο πρότυπο για τη διαχείριση, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή, ιεραρχική προσέγγιση. Οι οργανισμοί που έχουν ενσωματωμένη ευελιξία είναι λιγότερο άκαμπτοι, πιο ρευστοί και ικανοί να ξεφύγουν από μια σοβαρή κρίση ή διακοπή. Το ευέλικτο μοντέλο έχει αρχίσει να υιοθετείται από τη μη κερδοσκοπική σφαίρα και πιστεύω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι η στιγμή να σκεφτούμε όλοι πώς οι οργανισμοί μας μπορούν να ενστερνιστούν πληρέστερα τις αρχές του.

Τι είναι η επιχειρησιακή ευελιξία;

Εν ολίγοις, η επιχειρησιακή ευελιξία αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να ανταποκρίνεται και να προσαρμοστεί γρήγορα στην αλλαγή. Οι ευέλικτες επιχειρήσεις διαθέτουν ενσωματωμένα συστήματα σε κρίσιμες λειτουργικές περιοχές που τους επιτρέπουν να πυροδοτούν με όλους τους κυλίνδρους, με συντονισμένο τρόπο, ακόμη και μπροστά σε απρόβλεπτες πραγματικότητες. Σε τέτοιες περιόδους πρόκλησης, οι άνθρωποι και οι προτεραιότητες μπορούν να ανακατευθυνθούν έτσι ώστε οι αξίες που έχει δεσμευτεί να παρέχει ο οργανισμός να διατηρηθούν και να διατηρηθούν.

McKinsey & Company ηγείται της προσπάθειας για την έρευνα ευέλικτων οργανισμών παγκοσμίως και αυτή είναι μια δήλωση του α πρόσφατη αναφορά:

Οι ευέλικτοι οργανισμοί μπορούν γρήγορα να ανακατευθύνουν τους ανθρώπους και τις προτεραιότητές τους προς ευκαιρίες που δημιουργούν αξία. Μια κοινή παρανόηση είναι ότι η σταθερότητα και η κλίμακα πρέπει να θυσιαστούν για την ταχύτητα και την ευελιξία. Οι πραγματικά ευέλικτοι οργανισμοί συνδυάζουν και τα δύο: μια ισχυρή ραχοκοκαλιά ή κέντρο που παρέχει τη σταθερότητα για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση δυναμικών δυνατοτήτων. (McKinsey & Company)

Η υιοθέτηση ενός μοντέλου ευελιξίας για τον μη κερδοσκοπικό σας οργανισμό μπορεί να επιτρέψει στον οργανισμό σας να δημιουργήσει μια ισχυρή, ευκίνητη ραχοκοκαλιά που παρέχει σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να τεντώνει, να προσαρμόζεται και να κλιμακώνει τις προσπάθειές του ως απάντηση σε αυτό που καλείται να κάνει.

Βασικές Διαστάσεις Ευέλικτων Οργανισμών

Σύμφωνα με τα ευρήματα που βασίζονται στην έρευνα της McKinsey, τα ακόλουθα είναι βασικές διαστάσεις που συμβάλλουν στην ευελιξία των επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτά ισχύουν και για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς:

Στρατηγική – Οι οργανισμοί έχουν κοινό σκοπό και όραμα που χρησιμεύει ως το Βόρειο Αστέρι τους. Επιπλέον, οι ευέλικτοι οργανισμοί μπορούν να αντιληφθούν και να εκμεταλλευτούν τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να το κάνουν με μια πιο ευέλικτη κατανομή πόρων.

Δομή – Οι ομάδες είναι δικτυωμένες, λειτουργώντας με «υψηλά πρότυπα ευθυγράμμισης, υπευθυνότητας, τεχνογνωσίας, διαφάνειας και συνεργασίας…» (McKinsey). Η δυναμική διοίκησης-εργαζομένων οργανώνεται σύμφωνα με επίπεδες και όχι ιεραρχικές δομές.

Επεξεργάζομαι, διαδικασία – Τα εμπόδια και τα σημεία συμφόρησης που εμποδίζουν την αποτελεσματική και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων έχουν εξαλειφθεί. Οι οργανωτικές πρακτικές δεσμεύονται στην απόδοση, τη διαφάνεια και τη συνεχή μάθηση.

Ανθρωποι – Από την ηγεσία στο προσωπικό έως τους εθελοντές στο διοικητικό συμβούλιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι πλήρως αφοσιωμένοι και εργάζονται με συνεκτικό τρόπο που επιτρέπει τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική ώθηση.

Τεχνολογία – Οι οργανισμοί γνωρίζουν πώς να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, που προωθούν την αποστολή τους. Είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν νέα τεχνολογία που θα ενισχύσει τις πρακτικές τους σε όλους τους τομείς.

Λειτουργώντας σε αυτές τις βασικές διαστάσεις, οι ευέλικτες επιχειρήσεις έχουν επιτύχει αποτελέσματα σε μετρικούς τομείς που πολλά υποσχόμενοι για τη μη κερδοσκοπική σφαίρα. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την ικανοποίηση πελατών/συστατικών. δέσμευση μεταξύ της ηγεσίας, του προσωπικού και του διοικητικού συμβουλίου· επιχειρησιακή απόδοση· και οικονομική υγεία.

Πού πρέπει οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη ευελιξίας;

Η παραπάνω λίστα προσφέρει βασικές αρχές υψηλού επιπέδου που είναι εγγενείς στην ευελιξία της επιχείρησης. Έχοντας αυτές τις αρχές κατά νου, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι έρανοι που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εξαπολύει ο κορωνοϊός θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους σε τέσσερις βασικούς τομείς:

    • Ανάπτυξη νέων δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες προκλήσεις·
    • επανεξέταση κάποιου οργανωτική κουλτούρα να βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει ή εμποδίζει την προσαρμογή, αλλά μάλλον διευκολύνει τις αλλαγές νοοτροπίας που απαιτούνται για την οικοδόμηση οργανωτικών ικανοτήτων υπό νέες συνθήκες·
    • Επένδυση περισσότερου χρόνου σε σύμπλεξη των πελατών και των δωρητών, φέρνοντάς τους πιο κοντά στον οργανισμό και εναρμονίζοντας το ταξίδι τους με τον οργανισμό·
    • Τροποποίηση του υπάρχοντος επιχειρηματικό μοντέλο για να βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες απαιτήσεις και προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα, την παραγωγικότητα και τον αντίκτυπο. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί θα πρέπει να αποσυσκευάσουν τα στρατηγικά τους σχέδια και στη θεωρία της αλλαγής βασίζονται τα σχέδιά τους.

Καθώς ο μη κερδοσκοπικός κόσμος συνεχίζει να εισάγει αυτό το νέο παράδειγμα από τον επιχειρηματικό κόσμο, θα το προσαρμόζουμε επίσης συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και αξίες μας. Πώς εκδηλώνεται ιδανικά η ευκινησία στον κοινωνικό τομέα; Σύμφωνα με τη Suzanne Smith (2018),

Η ευκινησία στον κοινωνικό τομέα αφορά λιγότερο την ανάπτυξη διαδικασιών και οργανογραμμάτων και περισσότερο τη δημιουργία αξιών και κουλτούρας που προβλέπουν και υποστηρίζουν αλλαγή. (Smith, Suzanne, Social Impact Architects, Ιούλιος 2018)

Όσο περισσότερο συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια αλλαγή παραδείγματος στον τομέα μας, τόσο περισσότερο θα αναπτύσσουμε ένα μοντέλο που θα είναι μοναδικά και αποτελεσματικά δικό μας.

συμπέρασμα

Εστιάζοντας στην ανανέωση των δεξιοτήτων, στη βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας, στην αύξηση των επιπέδων δέσμευσης με τους ενδιαφερόμενους και στην ανασυγκρότηση επιχειρηματικών μοντέλων, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για να παραμείνουν σταθερές και βιώσιμες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ τα πλαίσια στα οποία εργαζόμαστε και οι κατώτατες γραμμές προς τις οποίες εργαζόμαστε είναι διαφορετικά από εκείνα των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή των αρχών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για να γίνουν πιο ευέλικτες. Η υιοθέτηση αυτού του νέου παραδείγματος θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στην τρέχουσα καταιγίδα και την αναστάτωση που προκαλεί ο κορωνοϊός.

Solomon Belette, Διευθυντής, Sanford Institute of Philanthropy, JFK University

Schreibe einen Kommentar