Η Εφαρμογή των Δεξιοτήτων Προπονητικής

3
Η Εφαρμογή των Δεξιοτήτων Προπονητικής

Πριν ξεκινήσουν μια δέσμευση καθοδήγησης, ο προπονητής και ο πελάτης συζητούν σχετικά με την καθοδήγηση, την ηθική και τις παραμέτρους της σχέσης. Μια επίσημη συμφωνία, γραμμένη στα περισσότερα μέρη του κόσμου και προφορική σε άλλα, περιγράφει τους ρόλους και τις ευθύνες. Ακόμη και η ηθική, οι παράμετροι και η συμφωνία απαιτούν εκπαίδευση προπονητή.

Όταν ξεκινά μια δέσμευση καθοδήγησης, εναπόκειται στον προπονητή να γνωρίσει τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι έχετε επίγνωση της κουλτούρας, της εμπειρίας, των αξιών, των πεποιθήσεων και των στόχων του πελάτη. Μια διαδικασία για αυτό είναι ένα μέρος αυτού που μαθαίνεται στην εκπαίδευση προπονητή. Η Εφαρμογή των Δεξιοτήτων Προπονητικής

Κάθε προπόνηση συνεδρία ο προπονητής είναι να ρωτήσει τον πελάτη τι θέλει να επιτύχει στη συνεδρία και πώς θέλει να το πετύχει. Ο πελάτης ορίζει την ατζέντα και επιλέγει από διάφορες τεχνικές και διαδικασίες για το πώς θα πραγματοποιήσει τη συνομιλία.

Ενώ αυτά τα σημεία φαίνονται βασικά, η πραγματικότητα είναι ότι είναι φυσιολογικό για τους ανθρώπους να θέλουν να οδηγήσουν τη συζήτηση και να βρουν τις απαντήσεις. Χρειάζεται επιδεξιότητα για να διασφαλιστεί ότι το άλλο άτομο οδηγεί τη συζήτηση και βρίσκει τις δικές του απαντήσεις. Θυμηθείτε, η λύση για ένα μπορεί να μην είναι η λύση για κάποιο άλλο. Χρειάζεται επιδεξιότητα και υπομονή για να διατηρηθεί ο χώρος ώστε οι πελάτες να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν στρατηγική.

Ένας σωστά εκπαιδευμένος προπονητής είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στη συνεργασία με τους πελάτες, έτσι ώστε ο πελάτης να είναι πλήρως ενδυναμωμένος. Ο πελάτης ορίζει την εστίαση, την ατζέντα και τι λειτουργεί για αυτόν. Οι δεξιότητες καθοδήγησης της ενσωμάτωσης μιας νοοτροπίας προπονητή και της σύναψης και διατήρησης συμφωνιών χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Αυτές οι δεξιότητες που εφαρμόζονται στις δεσμεύσεις καθοδήγησης επηρεάζουν άμεσα την ευκαιρία για τους

Schreibe einen Kommentar