Οπτομετρία μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν ασθενείς

1
Οπτομετρία μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουν ασθενείς

Το EyePegasus Ambulatory EHR έκδοση 2.0 είναι συμβατό με την Έκδοση 2014 και έχει πιστοποιηθεί από ένα ONC‐ACB σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια πιστοποίησης που έχουν υιοθετήσει ο Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Αυτή η πιστοποίηση δεν αποτελεί έγκριση από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Δοκιμασμένες ενότητες: 170.314 (a)(1‐15); (β) (1-5, 7); (γ) (1-3); (δ) (1-8); (ε) (1-3); (στ)(1-3); (ζ) (2-4)

Δοκιμασμένα κλινικά μέτρα ποιότητας: 50v2; 68v3; 69v2; 131v2; 138v2; 142v2; 143v2; 156v2; 165v2

Πρόσθετο λογισμικό που χρησιμοποιείται: DrFirst Rcopia, WebMD, Nitor Group, MIRTH

Αριθμός Πιστοποίησης: 04242015‐3119‐8

Ημερομηνία Πιστοποίησης: 24/04/2015

Κόστος και Περιορισμοί:

Η βασική άδεια χρήσης του πιστοποιημένου προϊόντος απαιτεί εφάπαξ τέλος εφαρμογής ανά τοποθεσία κλινικής αδειοδότησης. Επιπλέον, χρεώνεται μηνιαία συνδρομή ανά ιατρό χρήστη. Η συνδρομή περιλαμβάνει απεριόριστες θέσεις και τοποθεσίες κλινικών. Ισχύουν πρόσθετες δαπάνες και χρεώσεις για την ικανότητα:

  1. Ηλεκτρονική αποστολή και λήψη περιλήψεων μετάβασης φροντίδας/παραπομπής και για
  2. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής αγωγής CPOE, αλληλεπίδρασης φαρμάκου-φαρμάκου/φαρμάκου-αλλεργίας και ελέγχους σκευασμάτων (βλ. παρακάτω).

Αυτά τα πρόσθετα κόστη και χρεώσεις καθιστούν πρόσβαση στις παραπάνω δυνατότητες σε όλες τις τοποθεσίες της κλινικής.

  1. Περίληψη μετάβασης φροντίδας/παραπομπής:

Περιγραφή ικανότητας:

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα που βασίζονται σε Direct προς/από άλλους χρήστες πιστοποιημένων συστημάτων πληροφορικής υγείας. Τα άμεσα μηνύματα μπορεί να περιλαμβάνουν κλινικά δεδομένα, σημειώσεις και άλλες πληροφορίες.

Κόστος και Τέλη:

Θα χρεωθεί μια εφάπαξ χρέωση εγκατάστασης για την ενεργοποίηση της σύνδεσης μεταξύ του πελάτη και του HISP με τον οποίο έχει σχέση το EyeTcare. Επιπλέον, θα χρεώνεται ένα συνεχές μηνιαίο κόστος ανά γιατρό για τη διατήρηση της σύνδεσης. Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον πελάτη που ζητά τη σύνδεση. Η μηνιαία χρέωση περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό συναλλαγών σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση HISP, ο πελάτης πρέπει να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία χρήστη με τον HISP. Το EyeTcare θα διευκολύνει τη διαδικασία δέσμευσης του πελάτη με το HISP.

Η αποθήκευση και η αρχειοθέτηση των Direct μηνυμάτων σε διακομιστές που φιλοξενούνται από το EyeTcare, συμβατοί με το HIPAA, περιλαμβάνεται στην εφάπαξ χρέωση άδειας χρήσης και συνδρομής χωρίς επιπλέον χρέωση. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές αποθήκευσης ή αρχειοθέτησης αυτήν τη στιγμή.

Περιορισμοί:

Σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας του EyeTcare, η δυνατότητα απευθείας ανταλλαγής μηνυμάτων είναι περιορισμένη και οι χρήστες δεν θα μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα με χρήστες τρίτων HISP με τους οποίους ο προγραμματιστής δεν έχει συνάψει συμφωνία εμπιστοσύνης. Εάν ένας πάροχος επιθυμεί να δημιουργήσει μια σύνδεση με άλλο HISP τρίτου μέρους με τον οποίο το EyeTcare δεν έχει σχέση επί του παρόντος, ο πάροχος πρέπει να υποβάλει αίτημα υπηρεσίας που θα προσδιορίζει τον HISP τρίτου μέρους μαζί με στοιχεία επικοινωνίας για τον HISP. Για ένα εφάπαξ κόστος εγκατάστασης και μια μηνιαία επαναλαμβανόμενη χρέωση που χρεώνεται στον πελάτη, η EyeTcare θα δημιουργήσει, θα διατηρήσει και θα υποστηρίξει τεχνολογία για τη διαχείριση της σύνδεσης. Οι HISP τρίτων πρέπει να συμφωνήσουν με τη συμφωνία σύνδεσης και εμπιστοσύνης της EyeTcare. Η EyeTcare θα καταβάλει κάθε προσπάθεια καλή τη πίστει για να δημιουργήσει μια τέτοια συνδεσιμότητα εντός εύλογου χρονικού πλαισίου. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι η EyeTcare θα είναι σε θέση να συνάψει συμφωνίες και απαιτούμενες συνδέσεις με όλους τους HISP τρίτων.

Τα μηνύματα που αρχειοθετούνται στους φιλοξενούμενους διακομιστές της EyeTcare, συμβατούς με HIPAA, θα ανακτώνται και θα παρέχονται στον πάροχο εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη γραπτού αιτήματος από την EyeTcare.

  1. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, CPOE φαρμακευτικής αγωγής, αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου/φαρμάκου-αλλεργίας και τυποποιημένοι έλεγχοι

Περιγραφή ικανότητας:

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-συνταγογράφηση) επιτρέπει στους παρόχους να στέλνουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά συνταγές φαρμάκων. Μέσω της ενσωμάτωσης του EyeTcare με μια πύλη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης στους παρόχους να πραγματοποιούν CPOE φαρμακευτικής αγωγής, αλληλεπιδράσεις φαρμάκου/φαρμάκου/φαρμάκου-αλλεργίας και ελέγχους σκευασμάτων. Φαρμακευτικό CPOE είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης εισάγει ηλεκτρονικά και διαχειρίζεται παραγγελίες φαρμάκων. Οι έλεγχοι αλληλεπίδρασης φαρμάκου-φαρμάκου διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς δεν λαμβάνουν φάρμακα που είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα που μπορεί να παίρνει ο ασθενής. Οι έλεγχοι αλληλεπίδρασης φαρμάκου-αλλεργίας διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς δεν λαμβάνουν φάρμακα στα οποία είναι αλλεργικοί. Οι έλεγχοι φόρμουλας είναι η αυτόματη διαδικασία αναφοράς του σκευάσματος φαρμάκου που παρέχεται από τις ασφαλίσεις για τον εντοπισμό φαρμάκων που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συνολική αξία.

Κόστος και Τέλη:

Μια εφάπαξ χρέωση εγκατάστασης θα χρεωθεί στον πελάτη για την ενεργοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η οποία περιλαμβάνει CPOE φαρμακευτικής αγωγής, αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-φαρμάκου/φαρμάκου-αλλεργίας και ελέγχους συνταγών. Επιπλέον, υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μηνιαίο τέλος που χρεώνεται ανά γιατρό χρήστη.

Ο πελάτης υποχρεούται να συνάψει χωριστή συμφωνία αδειοδότησης με το τρίτο μέρος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με το οποίο έχει σχέση η EyeTcare. Το EyeTcare θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση του πελάτη με το τρίτο μέρος που συνταγογραφεί ηλεκτρονικά.

Περιορισμοί:

Το μηνιαίο τέλος επιτρέπει την απεριόριστη χρήση όλων των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που καλύπτονται από τη συμφωνία χρήστη που παρέχεται από το τρίτο μέρος που συνταγογραφεί ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένου απεριόριστου αριθμού ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων, απεριόριστων συναλλαγών CPOE φαρμάκων και απεριόριστης αλλεργίας σε φάρμακα/φάρμακα/φάρμακα αλληλεπιδράσεις και τυπολογικοί έλεγχοι.

Το EyeTcare δεν παρέχει σύνδεση με καμία άλλη πύλη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αυτή τη στιγμή. Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις δυνατότητες αποστολής ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων, επεξεργασίας CPOE φαρμάκου και πραγματοποίησης αλληλεπιδράσεων φαρμάκου-φαρμάκου/φαρμάκου-αλλεργίας και ελέγχων συνταγής, ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει την καθιερωμένη ενσωμάτωση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της EyeTcare.
Όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αποθηκεύονται σε διακομιστές που είναι συμβατοί με το HIPAA που παρέχονται από το τρίτο μέρος που συνταγογραφεί ηλεκτρονικά, το οποίο περιλαμβάνεται στην εφάπαξ άδεια χρήσης και το τέλος συνδρομής χωρίς επιπλέον χρέωση. Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές αποθήκευσης αυτήν τη στιγμή. Για να ανακτήσει αυτές τις συναλλαγές για αποθήκευση στον διακομιστή που ανήκει στον πελάτη, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με το τρίτο μέρος που συνταγογραφεί ηλεκτρονικά.

Schreibe einen Kommentar