Πάνω από το 77% των εταιρειών στο Μεξικό χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο για να ενημερώνουν για την επιχείρησή τους (Inegi) – Marketing 4 Ηλεκτρονικό εμπόριο

5
Πάνω από το 77% των εταιρειών στο Μεξικό χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο για να ενημερώνουν για την επιχείρησή τους (Inegi) – Marketing 4 Ηλεκτρονικό εμπόριο
Facebookκελάδημαlinkedin

Όταν ψάχνετε για ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ακόμα και για μια νέα δουλειά, πηγαίνετε πάντα στο Διαδίκτυο, πληκτρολογείτε το όνομα για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια μάρκα ή εταιρεία. Οι εταιρείες στο Μεξικό και στον κόσμο γνωρίζουν ότι η ύπαρξη ενός ιστότοπου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εισαγωγική επιστολή, γιατί εάν δεν έχουν διαδικτυακή παρουσία μέσω μιας σελίδας, μπορεί να δημιουργήσει δυσπιστία και να χάσει καταναλωτές.

ο ΙΝΕΓΙ πραγματοποίησε μια μελέτη το 2020 με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω Big Data, εφαρμόζοντας μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία. Το Μεξικό, μαζί με τη Βραζιλία, την Κολομβία και τη Χιλή, συμμετείχαν με το ECLAC σε ένα έργο του οποίου ο στόχος είναι η δημιουργία δεικτών για τη μέτρηση του αντίκτυπου της ψηφιακής οικονομίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία Dataprovider κατάφερε να αποκτήσει οικονομικές μονάδες δραστηριοτήτων μέσω του Διαδικτύου.

Η οικονομία του Διαδικτύου και τα γενικά χαρακτηριστικά της

Μια μελέτη που έγινε από Πάροχος δεδομένων σχετικά με τις εταιρείες που συνδέθηκαν με τις Οικονομικές Απογραφές του 2019 μέσω του Μεξικανικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων (RENEM), αποκάλυψε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των εταιρειών που έχουν δραστηριότητες μέσω του διαδικτύου και με ποιους δείκτες που χαρακτηρίζουν τις εταιρείες ανάλογα με τη χρήση που κάνουν στο Διαδίκτυο:

  • Κατηγορία Α. Εταιρείες χωρίς ιστότοπο1/ Εταιρείες που δεν διαθέτουν ιστότοπο, σύμφωνα με το διαθέσιμο αρχείο.
  • Κατηγορία Β1. Έσοδα που δημιουργείται έμμεσα μέσω του Διαδικτύου. Είναι εταιρείες που έχουν ιστοσελίδα και δεν παράγουν έσοδα απευθείας από το Διαδίκτυο. Ο ιστότοπος είναι απλώς ενημερωτικός και όχι συναλλακτικός.
  • Κατηγορία Β2. Έσοδα που δημιουργείται έμμεσα μέσω του Διαδικτύου. Είναι εταιρείες που παράγουν έμμεσο εισόδημα μέσω του διαδικτύου. Η ιστοσελίδα είναι συναλλακτική αλλά η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας πραγματοποιείται αυτοπροσώπως. Παραδείγματα είναι η Walmart ή η Coppel.
  • Γ κατηγορία. Έσοδα που δημιουργείται απευθείας μέσω του Διαδικτύου. Επιχειρήσεις που παράγουν εισόδημα απευθείας από το Διαδίκτυο μέσω της πώλησης αγαθών. Ο ιστότοπος είναι συναλλακτικός και η δραστηριότητα της εταιρείας δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το Διαδίκτυο.
  • Κατηγορία Δ. Εισόδημα που δημιουργείται απευθείας μέσω του Διαδικτύου: Επιχειρήσεις που παράγουν εισόδημα απευθείας από το Διαδίκτυο πουλώντας υπηρεσίες. Ο ιστότοπος είναι συναλλακτικός και η δραστηριότητα της εταιρείας δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το Διαδίκτυο. Παραδείγματα: αεροπορικές εταιρείες.
  • Κατηγορία Ε. Εισόδημα που δημιουργείται απευθείας μέσω του Διαδικτύου για υπηρεσίες Διαδικτύου και Τεχνολογίας Επικοινωνιών: Επιχειρήσεις που παράγουν έσοδα απευθείας από το Διαδίκτυο πουλώντας υπηρεσίες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο ιστότοπος είναι συναλλακτικός και η δραστηριότητα της εταιρείας δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το Διαδίκτυο. Παραδείγματα Spotify ή Netflix.

Η μελέτη για ναΆλλοι παρέχουν στοιχεία για οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου από εταιρείες στο Μεξικό. Ακολουθεί ένα γράφημα με δείκτη με 975.050 ιστοσελίδες με δραστηριότητα τον Σεπτέμβριο του 2020.

Εμπιστευτικές και μη εμπιστευτικές πληροφορίες που συλλέγονται από ιστότοπους στο Μεξικό

Ποσοστό σελίδων Διαδικτύου με δραστηριότητα στο Μεξικό, σύμφωνα με τον τύπο των πληροφοριών που προσφέρουν: εμπιστευτικές και μη, Σεπτέμβριος 2020.

Η μελέτη δείχνει ότι το 60,2% περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες ενώ το 39,8% έχει μη εμπιστευτικές πληροφορίες.

Διάκριση μεταξύ κατηγοριών εταιρειών με ιστοσελίδες και της αντίστοιχης οικονομικής τους δραστηριότητας. Υπό αυτή την έννοια, το λιανικό εμπόριο είναι οι εταιρείες που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό ιστοσελίδων με περισσότερο από 18%, ακολουθούμενη από τη μεταποίηση (13,5%) και το χονδρικό εμπόριο (11,8%).

Από την άλλη πλευρά, στη μελέτη μπορούμε να παρατηρήσουμε και τα κύρια μέσα πληρωμής σύμφωνα με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, είναι οι πλατφόρμες πληρωμών που συνήθως διαθέτουν οι ιστότοποι.

Μείνετε ενημερωμένοι για τα πιο σχετικά νέα στο κανάλι μας Τηλεγράφημα

Schreibe einen Kommentar