Πρόγραμμα CPD Εκπαιδευτής Μαιευτικής – Ειδήσεις

3
Πρόγραμμα CPD Εκπαιδευτής Μαιευτικής – Ειδήσεις

Ως μέρος του έργου «AIME: Alliance to Improve Midwifery Education», η μονάδα Quality of Care του LSTM σε συνεργασία με τον κλάδο Μαιευτικής του UNFPA, σε συνεργασία με το Nursing Council of Kenya, και εκπαιδευτές μαιευτικής στην Κένυα, ανέπτυξαν την πρώτη μαιευτική μεικτής μάθησης Educator CPD πακέτο για τη διατήρηση και τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην παροχή της διδασκαλίας, των αξιολογήσεων, της καθοδήγησης και της ανατροφοδότησης στους μαθητές.

Αυτό το πακέτο CPD είναι συνδεδεμένο με το ICM βασικές ικανότητες για την πρακτική της μαιευτικής και πληροί τις απαιτήσεις των Συμβουλίων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος όπως η Κένυα.

Αυτό το πακέτο θα παραδοθεί μέσω υποχρεωτικής διαδικτυακής μάθησης στην πύλη της Παγκόσμιας Συμμαχίας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, προαιρετικών διαδικτυακών σεμιναρίων και συνεδριών πρόσωπο με πρόσωπο που εστιάζουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών μαιευτικής σε πρακτικές πτυχές της διδασκαλίας κλινικών δεξιοτήτων.

«Καθώς εγκαινιάζουμε την αυτοκατευθυνόμενη συνιστώσα του προγράμματος Midwifery Educator CPD στις 5ου του Μαΐου 2022, και γιορτάζουμε 100 χρόνια προόδου στη μαιευτική, είμαστε ευγνώμονες για τη χρηματοδότηση από την Johnson & Johnson Foundation* για την ανάπτυξη και αξιολόγηση αυτού του προγράμματος. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητά του και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή του μεταξύ των εκπαιδευτών μαιευτικής και των ρυθμιστικών φορέων τους τους επόμενους μήνες. Είμαστε βέβαιοι ότι με την εμβέλεια του Πλατφόρμα World Continuing Education Allianceαυτό το πρόγραμμα θα φτάσει σε εκπαιδευτικούς μαιευτικής στις περισσότερες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής

Τσαρλς ΑμέΑναγνώστης, Κεφάλι Μονάδα EmOC & QoC LSTM

Schreibe einen Kommentar