Σφυρηλάτηση οδών βαθύτερης μάθησης στην πρώτη γραμμή της φροντίδας στην Αφρική

3
Σφυρηλάτηση οδών βαθύτερης μάθησης στην πρώτη γραμμή της φροντίδας στην Αφρική

Μετατροπή βασικών μαθημάτων σε βασικές παρεμβάσεις

Ένα θεμελιώδες στοιχείο που προέκυψε από την εργασία για τον COVID-19 ήταν ότι, ενώ υπάρχει πληθώρα πληροφοριών στη διάθεση των νοσηλευτών, χρειαζόταν να υπάρχουν τρόποι για να επιμεληθεί αυτό το περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσει στρατηγική σκέψη σχετικά με το πώς η εκπαίδευση μπορεί να είναι πιο στοχευμένη για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.

Για το σκοπό αυτό, το WCEA συνεργάστηκε με νοσηλευτικά συμβούλια και ενώσεις στη χώρα για να αξιολογήσει τα κενά γνώσης που υπάρχουν μεταξύ του εργατικού δυναμικού τους στον τομέα της υγείας και να διερευνήσει τομείς προτεραιότητας που απαιτούν ανάπτυξη ικανοτήτων σύμφωνα με τις χώρες SDG στόχους.

Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και ιδρύματα γνώσης, το WCEA στη συνέχεια ξεκίνησε να αναπτύξει βαθύτερες «οδούς μάθησης». Αυτά τα μονοπάτια, έναντι των μεμονωμένων προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβάνουν μια σειρά από δωρεάν, προσαρμοσμένες και διαπιστευμένες ενότητες μάθησης που αποσκοπούν στην αύξηση της γνώσης και στη διασφάλιση ότι τα σύνολα δεξιοτήτων των νοσηλευτών είναι ενημερωμένα. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά γρήγορα και αποτελεσματικά, από οπουδήποτε και με τα δικά τους προγράμματα. Τα μαθήματα είναι βελτιστοποιημένα για χαμηλό εύρος ζώνης, επιτρέποντας γρήγορες λήψεις και μελέτη εκτός σύνδεσης και ελαχιστοποίηση του κόστους δεδομένων για τους χρήστες.

«Τα μαθήματα είναι πολύ αναζωογονητικά, απλά, καλά οργανωμένα και καλά εικονογραφημένα. Υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο από την εφαρμογή που μπορεί να βοηθήσει στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να συγχαρώ και να εκτιμήσω τους προγραμματιστές γιατί μας βοήθησε πραγματικά και είμαστε πολύ ευγνώμονες.» – Renson Manono, Εγγεγραμμένος Νοσοκόμος, Κένυα

«Αυτές οι πορείες μάθησης αποτελούν εξέλιξη της αρχικής μας δουλειάς με το WCEA και αντιπροσωπεύουν μια βαθιά κατάδυση στον διαχωρισμό περιεχομένου για την αντιμετώπιση των κενών γνώσεων και δεξιοτήτων που υπάρχουν μεταξύ του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας», λέει ο Birnstill. «Η δημιουργία αυτών των μονοπατιών είναι μια συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας αντιστοίχισης, όπου πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν συγκεντρωθεί για να διασφαλίσουν ότι το ποικίλο διαθέσιμο περιεχόμενο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των ανθρώπων, ότι υπάρχει επαρκής ποιοτικός έλεγχος και, διατηρώντας την προσβασιμότητα πάνω από το μυαλό, ότι αυτό το περιεχόμενο παραμένει ανοιχτού κώδικα.“

Οι εταίροι εργάστηκαν επίσης για την εξάλειψη των επικαλύψεων αξιοποιώντας υπάρχοντες πόρους κατάλληλους για αυτές τις οδούς μάθησης. «Έχουμε υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση για την προμήθεια περιεχομένου παγκόσμιας κλάσης, φέρνοντας σε επαφή διάσημους ηγέτες στους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσής τους και διευκολύνοντας εύρωστες συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με ήδη ανεπτυγμένες γνώσεις και περιουσιακά στοιχεία», προσθέτει ο Birnstill. «Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε και να διαμορφώσουμε στρατηγική για το περιεχόμενο και την εκπαίδευση για να διασφαλίσουμε ότι φτάνει στα σωστά άτομα και υποστηρίζει επαρκώς τη βελτίωση της φροντίδας».

«Σε αυτή την εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, κάθε οργανισμός που θέλει να είναι πιο αποτελεσματικός πρέπει να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες επικοινωνίας της πληροφορίας για να προωθήσει την ατζέντα ανάπτυξης και μετασχηματισμού του. Η συνεργασία του Συμβουλίου με το WCEA για την παροχή μιας δωρεάν διαδικτυακής πλατφόρμας για ασκούμενους και επαγγελματίες για πρόσβαση σε μυριάδες επαγγελματικά μαθήματα είναι σημαντική και καίριας σημασίας στην προσπάθεια της Γκάνα να επιτύχει την Καθολική Υγειονομική Κάλυψη έως το 2030.» – Felix Nyante, CEO & Registrar Nursing και Μαιευτικό Συμβούλιο της Γκάνας

Με τόση πίεση στο ανθρώπινο δυναμικό για την υγειονομική περίθαλψη στα LMIC, και με νοσηλευτές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, είναι επιτακτική ανάγκη οι νοσηλευτές να είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να παρέχουν καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς, λέει ο Craig Fitzpatrick, Διευθυντής του WCEA. «Πιστεύουμε ότι αυτά τα μονοπάτια μάθησης θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε βασικούς τομείς ειδικότητας της νοσηλευτικής. Είμαστε ευγνώμονες στο Johnson & Johnson Ίδρυμα για τη συνεχή υποστήριξή τους για να μας βοηθήσουν να παραδώσουμε αυτό το σημαντικό έργο που μπορεί να επεκταθεί σε πολλές άλλες χώρες».

*Αρχική πηγή άρθρου: https://chwi.jnj.com/news-insights/forging-deeper-learning-pathways-to-boost-vital-knowledge-and-skills-for-those-at-the-front-lines-of-care- στην Αφρική
**Η φωτογραφία προσφέρθηκε από το Nursing Council of Kenya

Schreibe einen Kommentar