Τα Βραβεία PETCO 2022 είναι πλέον ανοιχτά για υποψηφιότητες!

11
Τα Βραβεία PETCO 2022 είναι πλέον ανοιχτά για υποψηφιότητες!
Τα Βραβεία PETCO 2022 είναι πλέον ανοιχτά για υποψηφιότητες!

13 Δεκεμβρίου 2021
Τα βραβεία PETCO είναι η κορυφαία εθνική πρωτοβουλία περιβαλλοντικών βραβείων στη Νότια Αφρική, αναγνωρίζοντας την αριστεία στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών, κοινοτικών ομάδων και ατόμων στη νοτιοαφρικανική βιομηχανία πλαστικών. Οι νικητές αναγνωρίζονται για την υιοθέτηση της Εκτεταμένης Ευθύνης Παραγωγού, συνεισφέροντας στην προώθηση της ανακύκλωσης πλαστικών και αντικατοπτρίζοντας τις αρχές της βιωσιμότητας, της κυκλικής οικονομίας, της ανάπτυξης των ΜΜΕ και της προόδου των γυναικών στην αλυσίδα αξίας.

Σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε τα Βραβεία PETCO ως μέρος της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης μας (Ιούνιος 2022, συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα επιβεβαιωθούν με βάση τους κανονισμούς COVID-19). Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο PETCO για να λαμβάνετε περαιτέρω ενημερώσεις.

Τα βραβεία PETCO είναι δωρεάν και καλωσορίζουμε συμμετοχές τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους οργανισμούς, επιχειρήσεις, κοινοτικές ομάδες και άτομα από όλη τη Νότια Αφρική.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, 17:00.

Παρακαλούμε παρακινήστε την υποψηφιότητά σας ολοκληρωμένα – αυτό είναι πολύ χρήσιμο καθώς συχνά λαμβάνονται περισσότερες από μία υποψηφιότητες ανά κατηγορία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΗΣ:

Υποβάλετε τα ακόλουθα στη διεύθυνση [email protected]:

  1. Συμπληρωμένη φόρμα υποψηφιότητας (κατεβάστε τη φόρμα υποψηφιότητας εδώ: Word ή PDF).
  2. Δικαιολογητικά (όχι περισσότερες από 5 σελίδες).
  3. Κατεβάστε τη λίστα με τις κατηγορίες εδώ.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ PETCO 2022 ΕΙΝΑΙ:

1. Πρωτοβουλία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει πρωτοβουλίες που ηγούνται οργανισμών ή ατόμων που υποκινούν καινοτόμες ιδέες που αυξάνουν την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και εκείνες τις εκστρατείες που αντιμετωπίζουν το κοινό που έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς μια πρόκληση ανακύκλωσης (π.χ. μείωση της εξάρτησης από την υγειονομική ταφή, αύξηση της ανακύκλωσης πλαστικών, ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης ή μείωση της συμπεριφοράς παραγωγής απορριμμάτων ειδικά μεταξύ των καταναλωτών της Νότιας Αφρικής).

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Οποιοσδήποτε ιδιωτικός, εταιρικός ή κυβερνητικός οργανισμός στους τομείς των απορριμμάτων ή της ανακύκλωσης της Νότιας Αφρικής που μπορεί να επιδείξει την επιτυχή εφαρμογή μιας εκστρατείας δημόσιας προβολής, π.χ. στα σχολεία για τη μείωση της συμπεριφοράς που δημιουργεί απορρίμματα.

2. Καλύτερο Κοινοτική Πρωτοβουλία Ανακύκλωσης

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει ένα άτομο ή έναν οργανισμό του οποίου η εφευρετικότητα και η επιμονή έχουν δημιουργήσει και διατηρούν επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή κοινοτικά έργα στη βιομηχανία συλλογής ή ανακύκλωσης PET που ωφελούν άμεσα και αναβαθμίζουν τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Οποιεσδήποτε κοινοτικές πρωτοβουλίες ομάδων ή άτομα που εμπλέκονται σε κοινοτικά έργα ανακύκλωσης που μπορούν να αποδείξουν πώς έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση στις κοινότητές τους μέσω εγχειρημάτων όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων, οι εκπαιδευτικές ομιλίες και άλλα έργα ανακύκλωσης και, ως εκ τούτου, έχουν εμπλουτίσει άμεσα το κοινότητα.

3. Σχεδιασμός για κυκλικότητα

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία τιμά τα προϊόντα που αποτελούν παράδειγμα της καλύτερης βιωσιμότητας και έχουν σχεδιαστεί έχοντας υπόψη τους πόρους. Ως εκ τούτου, θα ληφθούν υπόψη εκείνα τα προϊόντα που ενσωματώνουν ανακυκλωμένο περιεχόμενο PET ή που έχουν βελτιώσει τη συμβατότητα των προϊόντων με την υποδομή ανακύκλωσης στη Νότια Αφρική. Θα ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η επαναχρησιμοποίηση, οι λύσεις στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, οι διαδικασίες κλειστού βρόχου κ.λπ. Αυτή η κατηγορία όχι μόνο αναγνωρίζει τα ίδια τα προϊόντα PET, αλλά αναζητά καινοτομίες όσον αφορά το κλείσιμο και τις ετικέτες.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Ιδιοκτήτες επωνυμιών, έμποροι λιανικής, κατασκευαστές, μετατροπείς και σχεδιαστές προϊόντων που επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα καινοτομίας και τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση των τεχνικών και κατασκευαστικών προκλήσεων που σχετίζονται με τον υπεύθυνο σχεδιασμό προϊόντων PET και τις σχετικές ετικέτες και κλείσιμό τους, π.χ. αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένης ρητίνης PET που περιλαμβάνεται στα προϊόντα που σχεδιάζουν ή/και κατασκευάζουν ή που έχουν κάνει συγκεκριμένες αλλαγές για να βελτιώσουν την κυκλικότητα του προϊόντος τους π.χ. άλλαξαν το χρώμα του μπουκαλιού τους από αδιαφανές ή έντονου χρώματος σε καθαρό ή άλλαξαν το σχέδιο της ετικέτας σε ένα προϊόν.

4. PET-αγοραστής

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει έναν άνδρα, γυναίκα ή άλλο άτομο του οποίου η επιχειρηματική διορατικότητα, η εφευρετικότητα και η επιμονή έχουν δημιουργήσει και συντηρήσει ένα επιτυχημένο, αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό εγχείρημα στη βιομηχανία συλλογής ή ανακύκλωσης PET.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, επικεντρώθηκαν στην ανακύκλωση PET και άλλων ροών αποβλήτων, που έχουν επιδείξει καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές στις προσεγγίσεις τους για την προώθηση της συμπεριφοράς ανακύκλωσης και ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων στην επιχείρησή τους καθώς και στις κοινότητές τους. Όσοι μπορούν να αποδείξουν συστηματικά πώς έχουν αλλάξει τις δικές τους συνθήκες μέσω της ανακύκλωσης καθώς και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον τους προς το καλύτερο, θα τύχουν προνομιακής προσοχής.

5. Καινοτομία Ανακύκλωσης Τοπικής Αρχής

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει τη σημασία των συνεργασιών με τους δήμους και τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς μείωσης των απορριμμάτων και τη συμβολή στην εξαγωγή και την αποτύπωση αξίας από πόρους που διαφορετικά θα χάνονταν. Είναι κρίσιμο, καθώς η Νότια Αφρική εξαντλείται από χώρους υγειονομικής ταφής, απαιτούνται ισχυρές συνεργασίες με τους δήμους για να μειωθεί η τρέχουσα συμπεριφορά παράνομης απόρριψης και να αυξηθεί η πρόσβαση των πολιτών στην υποδομή ανακύκλωσης.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Οποιαδήποτε τοπική αρχή στη Νότια Αφρική έχει χρησιμοποιήσει δημιουργικές και καινοτόμες μεθόδους για να αυξήσει τις επιδόσεις της στην ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την πρόληψη των απορριμμάτων.

6. Recycling Partnership Gamechanger

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών (δημοτικών, επαρχιακών ή εθνικών), ρυθμιστικών φορέων, κοινοτικών οργανισμών και ιδιωτικής βιομηχανίας, που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία πρωτοβουλίες, πολιτικές ή προγράμματα που αλλάζουν το παιχνίδι που προάγουν την ανακύκλωση και τη βιωσιμότητα στη Νότια Αφρική. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, αυξημένη συμμετοχή στην ανακύκλωση, στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση κλειστών χωματερών. Τα κίνητρα πρέπει να περιλαμβάνουν απτά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η συνεργασία οδήγησε σε ουσιαστικά αποτελέσματα ή καινοτομίες ανακύκλωσης.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Συνδυασμοί εταιρειών διαχείρισης απορριμμάτων, ανακυκλωτών, βιομηχανίας, επιχειρήσεων ή συστημάτων συμμόρφωσης. Η εγγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς

7. Κορυφαία γυναίκα στη συλλογή και την ανακύκλωση

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει τη σημασία των γυναικών στην ηγεσία, ειδικά στον τομέα της ανακύκλωσης στη Νότιο Αφρική, και στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των γυναικείων προτύπων στον τομέα για μελλοντικούς ηγέτες.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Γυναίκες στον τομέα της ανακύκλωσης της Νότιας Αφρικής που έχουν επιδείξει αξιοθαύμαστη ηγεσία, επιχειρηματική οξυδέρκεια και στρατηγική προνοητικότητα στην ανάπτυξη της οικονομίας της Νότιας Αφρικής μέσω της ανακύκλωσης και της προώθησης των προσπαθειών ανακύκλωσης στη Νότια Αφρική.

8. Μείωση Απορριμμάτων Youth Warrior

Σχετικά με το βραβείο: Το όραμα της PETCO είναι οι ικανοί, ενδυναμωμένοι καταναλωτές να γνωρίζουν για το PET και να γνωρίζουν ότι είναι ανακυκλώσιμο και ασφαλές στη χρήση. κατανοούν τις δυνατότητες και την αξία του PET και του ανακυκλωμένου PET (rPET). χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να οδηγήσουν τη θετική συμπεριφορά ανακύκλωσης μέσω της αναγνώρισης καλοσχεδιασμένων προϊόντων. Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει συγκεκριμένα τον ρόλο της νεολαίας στην επίτευξη αυτού του οράματος στη Νότια Αφρική, κάνοντας με πάθος αυτό που πολλοί ενήλικες δεν μπορούν ή δεν θέλουν.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Οποιαδήποτε άτομα ηλικίας μεταξύ 6 και 18 ετών έχουν εργαστεί ακούραστα για να οδηγήσουν την ανακύκλωση και τη συμπεριφορά ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων στη Νότια Αφρική, μέσω διαφόρων παρεμβάσεων όπως καθαρισμούς (παραλία ή ενδοχώρα) και εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από π.χ. ανακύκλωση PET

9. Αριστεία στον Ακαδημαϊκό χώρο

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει τη σημασία της έρευνας με αξιολόγηση από ομοτίμους που θα στηρίζουν οποιεσδήποτε στρατηγικές παρεμβάσεις στους ευρύτερους τομείς της ανακύκλωσης, της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων και/ή της βιωσιμότητας.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Ακαδημαϊκοί και ερευνητές που διεξάγουν αυτήν τη στιγμή έρευνα στα θέματα ελαχιστοποίησης αποβλήτων, διαχείριση δεδομένων, αρχές κυκλικής οικονομίας, πλαστική ρύπανση, θαλάσσια ρύπανση, εκτιμήσεις κύκλου ζωής κ.λπ., που επιδεικνύουν πνευματική περιέργεια, διορατικότητα και ανάπτυξη, παρέχοντας παράλληλα ορθές στρατηγικές και πρακτικές εφαρμογές για τα ερευνητικά αποτελέσματα.

10. Media Spotlight

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει έναν δημοσιογράφο, μια προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης ή έναν παράγοντα επιρροής που έχει συμβάλει εξαιρετικά στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση μεταξύ των Νοτιοαφρικανών καταναλωτών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει τη δύναμη των μέσων ενημέρωσης και πώς, αν χρησιμοποιηθούν για καλό, μπορεί να έχουν εκτεταμένες θετικές επιρροές.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Δημοσιογράφοι, παράγοντες επιρροής και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης που στρέφουν ενεργά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης προς την ανακύκλωση, τα θέματα βιωσιμότητας και την κυκλική οικονομία.

11. Αξίζει στα απόβλητά σας

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει έναν συγκεκριμένο ανακτητή ή μια ομάδα ανακτητών που έχουν κάνει τα πάνω και πέρα ​​για να διατηρήσουν τη Νότια Αφρική καθαρή και να διατηρήσουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ παράλληλα κερδίζουν τα προς το ζην. Αυτό το άτομο ή η ομάδα θα έχει εργαστεί επίσης για να αλλάξει το αρνητικό στίγμα και την αντίληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι για τους ανακτητές.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Ένας ανακτητής ή ομάδα ανακτητών που έχουν κάνει μεγάλα βήματα στην ενημέρωση των κοινοτήτων τους σχετικά με την ανακύκλωση και την εκτροπή πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους υγειονομικής ταφής.

12. Κλιματική Αλλαγή

Σχετικά με το βραβείο: Με τη μείωση της ρύπανσης του αέρα και του νερού και την εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση προσφέρει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος: μειώνει την ανάγκη χρήσης παρθένων πόρων και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και οξείδιο του αζώτου που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η ανακύκλωση είναι μόνο ένα συστατικό της μείωσης της κλιματικής αλλαγής και υπάρχει ανάγκη να κοιτάξουμε πέρα ​​από την ανακύκλωση για να διασφαλίσουμε ότι ο πλανήτης Γη θα είναι κατοικήσιμος για τις μελλοντικές γενιές.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Ένας οργανισμός ή άτομο στον τομέα των τροφίμων και ποτών που έχει επηρεάσει τον οργανισμό του να αναλάβει ενέργειες που επιδιώκουν να μετριάσουν τον αντίκτυπο του οργανισμού τους στην κλιματική αλλαγή. Αυτός ο οργανισμός ή το άτομο θα είχε λάβει διάφορα μέτρα για π.χ. μείωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, εφαρμογή καθαρότερων πρακτικών παραγωγής, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καθαρότερη ενέργεια, μείωση των εκπομπών άνθρακα ή ορυκτών καυσίμων που απελευθερώνονται από τις καθημερινές δραστηριότητες, φυτικές/αναδασώδεις εκτάσεις ή/και να εφαρμόσουν πρακτικές βιώσιμης γεωργίας/αλιείας

13. Αστέρι ελαχιστοποίησης απορριμμάτων

Σχετικά με το βραβείο: Αυτή η κατηγορία αναγνωρίζει κάποιον που υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από σημαντικές βελτιώσεις βιωσιμότητας σε έναν οργανισμό. Προσδιορίζει κάποιον που έχει φέρει φρέσκια σκέψη και ενθουσιασμό για τη βελτίωση της απόδοσης, των λειτουργιών ή των προτύπων σε έναν οργανισμό ή στον ευρύτερο κλάδο.

Ποιοι πρέπει να εισέλθουν: Οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε οργανισμό της Νότιας Αφρικής με ρόλο ελαχιστοποίησης/ανακύκλωσης/αειφορίας απορριμμάτων, ο οποίος έχει οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις στον οργανισμό ή στον ευρύτερο τομέα. Η υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί από τον εργαζόμενο ή για λογαριασμό του από συναδέλφους ή εργοδότες.

[Ends]

Schreibe einen Kommentar