Τι είναι η Τριάδα της CIA και γιατί είναι σημαντική;

5
Τι είναι η Τριάδα της CIA και γιατί είναι σημαντική;

Εισαγωγή

CIA Triad – Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε την τριάδα της CIA; Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ που κυνηγά τους επικίνδυνους εγκληματίες; Λοιπόν, αυτή η τριάδα της CIA σχετίζεται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ας μάθουμε για την Τριάδα της CIA λεπτομερώς σε αυτό το ιστολόγιο.

Τι είναι η CIA Triad στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο;

Η CIA σημαίνει Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα.

Η τριάδα της CIA είναι ένα εξέχον μοντέλο που χρησιμεύει ως το θεμέλιο για τη δημιουργία συστημάτων ασφαλείας. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αδυναμιών και την ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων.

Η τριάδα της CIA χωρίζει αυτές τις τρεις έννοιες σε διαφορετικά σημεία εστίασης, επειδή είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μιας επιχείρησης: εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα πληροφοριών. Αυτή η διάκριση είναι χρήσιμη επειδή κατευθύνει τις ομάδες ασφαλείας στον προσδιορισμό των πολλών προσεγγίσεων που ενδέχεται να ακολουθήσουν σε κάθε ζήτημα. Όταν ολοκληρωθούν και οι τρεις απαιτήσεις, το προφίλ ασφάλειας του οργανισμού θα πρέπει να είναι ισχυρότερο και πιο έτοιμο να αντιμετωπίσει απειλητικές καταστάσεις.

CIA traid σημαίνει Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα.

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στις τρεις αρχές της τριάδας της CIA λεπτομερώς.

1. Εμπιστευτικότητα

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από έναν οργανισμό να διατηρήσει τα δεδομένα απόρρητα ή κρυφά αναφέρονται ως εμπιστευτικότητα. Για να γίνει αυτό, η πρόσβαση στις πληροφορίες πρέπει να περιοριστεί για να αποφευχθεί η σκόπιμη ή ακούσια κοινή χρήση δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Η διασφάλιση ότι τα άτομα χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή σας είναι ένα κρίσιμο μέρος της προστασίας του απορρήτου. Από την άλλη πλευρά, ένα καλό σύστημα διασφαλίζει επίσης ότι τα άτομα που χρειάζονται πρόσβαση έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα.

Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στη διαχείριση των οικονομικών ενός οργανισμού θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστικά φύλλα, τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τις ταμειακές ροές. Ωστόσο, είναι πιθανό μόνο ένας μικρός αριθμός CEOs και η μεγάλη πλειοψηφία των άλλων μελών του προσωπικού να έχουν πρόσβαση.

Η εμπιστευτικότητα μπορεί να παραβιαστεί με διάφορους τρόπους. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πραγματοποίηση άμεσων επιθέσεων σε συστήματα στα οποία ο εισβολέας δεν έχει άδεια πρόσβασης. Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνει έναν εισβολέα που προσπαθεί να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων ή ένα πρόγραμμα για να κλέψει ή να τροποποιήσει δεδομένα.

Αυτές οι άμεσες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο ενδέχεται να χρησιμοποιούν στρατηγικές όπως οι επιθέσεις man-in-the-middle (MITM), στις οποίες ο εισβολέας εισάγεται στη ροή πληροφοριών για να υποκλέψει δεδομένα και είτε να τα λάβει είτε να τα τροποποιήσει. Άλλα είδη υποκλοπής δικτύου χρησιμοποιούνται από ορισμένους εισβολείς για πρόσβαση σε διαπιστευτήρια. Για να πάρει το επόμενο επίπεδο άδειας, ο εισβολέας μπορεί περιστασιακά να προσπαθήσει να αποκτήσει περαιτέρω προνόμια συστήματος.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής σκόπιμες. Είναι επίσης πιθανό να φταίει ανθρώπινο λάθος ή ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας. Π.χ. Κάποιος μπορεί να μην προστατεύσει τον κωδικό πρόσβασής του είτε τον προσωπικό είτε τον επαγγελματικό λογαριασμό του. Ενδέχεται να αφήσουν λογαριασμούς συνδεδεμένους χωρίς την κατάλληλη ασφάλεια ή να τους μοιραστούν με κάποιον άλλο με την εμπιστοσύνη που αφήνει ευάλωτη την ασφάλεια του λογαριασμού.

Χρησιμοποιήστε μεθόδους κρυπτογράφησης για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας, έτσι ώστε ακόμα κι αν ο εισβολέας έχει πρόσβαση σε αυτά, δεν θα μπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει. Αυτός είναι ένας από τους κύριους τρόπους για να αποφευχθεί αυτό. Τα AES (Advanced Encryption Standard) και DES είναι παραδείγματα προτύπων κρυπτογράφησης (Data Encryption Standard). Μέσω μιας σήραγγας VPN, μπορείτε επίσης να προστατεύσετε τα δεδομένα σας. Το Virtual Private Network, ή VPN, επιτρέπει την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων.

2. Ακεραιότητα

Η ακεραιότητα απαιτεί τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα σας είναι αξιόπιστα και αμετάβλητα. Μόνο εάν τα δεδομένα είναι αξιόπιστα, ακριβή και νόμιμα θα διατηρηθεί η ακεραιότητα των δεδομένων σας.

Χρησιμοποιούμε έναν αλγόριθμο κατακερματισμού για να προσδιορίσουμε εάν τα δεδομένα μας έχουν τροποποιηθεί ή όχι.

Χρησιμοποιούμε τους τύπους SHA (Secure Hash Algorithm) και MD5 (Message Direct 5). Τώρα, αν χρησιμοποιούμε SHA-1, το MD5 είναι κατακερματισμός 128 bit και το SHA είναι κατακερματισμός 160 bit. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε πρόσθετες τεχνικές SHA όπως SHA-0, SHA-2 και SHA-3.

Ας υποθέσουμε ότι ο κεντρικός υπολογιστής „Α“ επιθυμεί να επικοινωνήσει δεδομένα στον κεντρικό υπολογιστή „Β“ διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα. Τα δεδομένα θα περάσουν μέσω μιας συνάρτησης κατακερματισμού για να δημιουργηθεί μια αυθαίρετη τιμή κατακερματισμού H1, η οποία στη συνέχεια προσαρτάται στα δεδομένα. Η ίδια συνάρτηση κατακερματισμού εφαρμόζεται στα δεδομένα από τον κεντρικό υπολογιστή „Β“ κατά την παραλαβή του πακέτου, δίνοντας την τιμή κατακερματισμού „H2“. Εάν H1 = H2, η ακεραιότητα των δεδομένων έχει διατηρηθεί και τα περιεχόμενα δεν έχουν τροποποιηθεί.

3. Διαθεσιμότητα

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο. Αυτό ισχύει τόσο για συστήματα όσο και για δεδομένα. Ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να διατηρεί εξοπλισμό, να εκτελεί τακτικές αναβαθμίσεις, να έχει στρατηγική αποτυχίας και να αποφεύγει τα σημεία συμφόρησης δικτύου προκειμένου να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα. Ένα δίκτυο μπορεί να καταστεί άχρηστο λόγω επιθέσεων όπως DoS ή DDoS καθώς οι πόροι του εξαντλούνται. Οι εταιρείες και τα άτομα που εξαρτώνται από το δίκτυο ως εμπορικό εργαλείο μπορεί να αισθάνονται τα αποτελέσματα αρκετά έντονα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνουν τα κατάλληλα μέτρα για να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις.

Επίσης, οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλεονάζοντα δίκτυα, διακομιστές και εφαρμογές για να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα. Αυτά μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να είναι προσβάσιμα σε περίπτωση βλάβης ή βλάβης του κύριου συστήματος. Η διατήρηση ενημερώσεων λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας θα σας βοηθήσει να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνετε την πιθανότητα να δυσλειτουργήσει ένα πρόγραμμα ή να διεισδύσει στο σύστημά σας ένα κακόβουλο λογισμικό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Τα αντίγραφα ασφαλείας και οι ολοκληρωμένες στρατηγικές αποκατάστασης από καταστροφή μπορούν επίσης να βοηθήσουν μια επιχείρηση να ανακτήσει γρήγορα τη διαθεσιμότητα μετά από ένα κακό συμβάν.

Η CIA ως απειλή, ευπάθεια και κίνδυνος

Παραδείγματα Τριάδας της CIA

Πείτε μας πώς να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η CIA με ένα πραγματικό παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα ΑΤΜ όπου οι πελάτες μπορούν να ελέγχουν τα τραπεζικά τους υπόλοιπα και άλλες πληροφορίες. Ένα ATM διαθέτει δικλείδες ασφαλείας που ανταποκρίνονται στις βασικές ιδέες της τριάδας:

 • Πριν από την παραχώρηση πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα, ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (μια χρεωστική κάρτα με κωδικό PIN) διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα.
 • Διατηρώντας όλα τα αρχεία μεταφορών και αναλήψεων που γίνονται μέσω του ΑΤΜ στην τραπεζική λογιστική του χρήστη, το ΑΤΜ και το λογισμικό της τράπεζας διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων.
 • Το ΑΤΜ προσφέρει προσβασιμότητα επειδή είναι ανοιχτό στο κοινό και συνεχώς διαθέσιμο.

Σύντομη Ιστορία της Τριάδας της CIA

Η Τριάδα της CIA εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου καθώς οι ειδικοί στην ασφάλεια πληροφοριών μοιράζονταν τη γνώση αντί να είχαν έναν μόνο υποστηρικτή. Η μελέτη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ του 1976 είναι εκεί όπου η εμπιστευτικότητα κωδικοποιήθηκε επίσημα. Από την άλλη πλευρά, η ακεραιότητα ανακαλύφθηκε σε ένα έγγραφο του 1987 που έδειξε ότι οι επιχειρησιακοί υπολογιστές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των δεδομένων. Αν και η ακριβής προέλευση της διαθεσιμότητας δεν είναι σαφής, κέρδισε δημοτικότητα το 1988 ως αποτέλεσμα της επίθεσης τύπου worm Morris, η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες σε χιλιάδες σημαντικά μηχανήματα UNIX εκείνη την εποχή και χρειάστηκε να χωριστεί το Διαδίκτυο για μέρες για να καθαριστεί το χάος. Εκτιμάται ότι η θεμελιώδης ιδέα της CIA ιδρύθηκε το 1988.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Τριάδα της CIA;

Η τριάδα της CIA προσφέρει μια απλή αλλά ενδελεχή λίστα ελέγχου υψηλού επιπέδου για την αξιολόγηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και του εξοπλισμού σας. Και οι τρεις απαιτήσεις – εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα – πληρούνται από ένα αποτελεσματικό σύστημα. Ένα σύστημα ασφάλειας πληροφοριών που υπολείπεται σε ένα από τα τρία στοιχεία του τριγώνου της CIA είναι ανεπαρκές.

Το τρίγωνο ασφαλείας της CIA είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό του τι απέτυχε και τι πέτυχε μετά από ένα αρνητικό γεγονός. Για παράδειγμα, είναι πιθανό η διαθεσιμότητα να επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης ιού όπως το ransomware, αλλά οι μηχανισμοί που ίσχυαν εξακολουθούσαν να είναι σε θέση να προστατεύουν το απόρρητο των κρίσιμων δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των αδύναμων περιοχών και την επανάληψη αποτελεσματικών στρατηγικών.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Τριάδα της CIA;

Η τριάδα της CIA θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα περισσότερα σενάρια ασφαλείας, ειδικά επειδή κάθε στοιχείο είναι κρίσιμο. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη δημιουργία συστημάτων για την ταξινόμηση δεδομένων και τον έλεγχο των διαπιστευτηρίων πρόσβασης. Όταν αντιμετωπίζετε τις ευπάθειες στον κυβερνοχώρο του οργανισμού σας, θα πρέπει να εφαρμόζετε αυστηρά την τριάδα της CIA. Μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να σταματήσει η αλυσίδα Cyber ​​Kill Chain, η οποία είναι η διαδικασία για τον εντοπισμό και τη διεξαγωγή μιας κυβερνοεπίθεσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τριάδα ασφαλείας της CIA για να εντοπίσετε πιθανούς στόχους για επιτιθέμενους και στη συνέχεια να θέσετε σε εφαρμογή πολιτικές και μηχανισμούς για να υπερασπιστείτε επαρκώς αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την τριάδα της CIA όταν εκπαιδεύετε τους υπαλλήλους σχετικά με την εφαρμογή της κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιώντας περιπτώσεις πραγματικής χρήσης για να τους κάνετε να κατανοήσουν εύκολα.

Σημασία της Τριάδας της CIA

Η κλοπή δεδομένων και οι παραβιάσεις της ασφάλειας προκαλούν προβλήματα στους οργανισμούς σήμερα. Η δυσμενής εικόνα της στάσης του οργανισμού στον κυβερνοχώρο αποτυπώνεται στις πιο πρόσφατες αναφορές και δημοσκοπήσεις. Η πρόσφατη διαμάχη για παραβίαση δεδομένων στο Facebook, κατά την οποία διέρρευσαν προσωπικές πληροφορίες εκατομμυρίων χρηστών, είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Λόγω των χαλαρών προτύπων, η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει μη ασφαλή δεδομένα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις δεδομένων και αυστηρά πρόστιμα για μη συμμόρφωση με κανονισμούς όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόσουν τους προαναφερθέντες ελέγχους ασφαλείας καθώς και άλλους ελέγχους (όπως το SIEM και το SOAR) για να ενισχύσουν τη στάση τους στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να αποφύγουν αυτή τη δύσκολη θέση.

Εφαρμογή της Τριάδας της CIA

Ένας οργανισμός πρέπει να τηρεί ένα γενικό σύνολο βέλτιστων πρακτικών όταν υιοθετεί την τριάδα της CIA. Ακολουθούν μερικές κορυφαίες τεχνικές, αναλυόμενες ανά κάθε ένα από τα τρία θέματα:

1. Εμπιστευτικότητα

 • Τα δεδομένα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επάρκεια, βάσει των κανόνων απορρήτου του οργανισμού.
 • Η κρυπτογράφηση 2FA πρέπει να είναι απαραίτητη.
 • Ενημερώστε τα δικαιώματα αρχείων, τις λίστες ελέγχου πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σε τακτική βάση.

2. Ακεραιότητα

 • Για να μειώσετε το ανθρώπινο λάθος, βεβαιωθείτε ότι τα μέλη του προσωπικού έχουν επίγνωση της συμμόρφωσης και των κανονιστικών προτύπων.
 • Χρησιμοποιήστε λογισμικό για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση.
 • Χρησιμοποιήστε αρχεία καταγραφής δεδομένων, αθροίσματα ελέγχου, έλεγχο έκδοσης, έλεγχο πρόσβασης και έλεγχο ασφαλείας για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα.

3. Διαθεσιμότητα

 • Χρησιμοποιήστε προληπτικά μέτρα όπως RAID, failover και πλεονασμός. και βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα και οι εφαρμογές είναι ενημερωμένα.
 • Χρησιμοποιήστε εργαλεία παρακολούθησης διακομιστή ή δικτύου.
 • Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας (BC).

Δωρεάν πόροι

Συχνές ερωτήσεις

Τι εξηγεί η τριάδα της CIA κάθε στοιχείο της;

Το CIA Triad είναι ένα μοντέλο ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ότι διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η πλήρης μορφή της CIA αντιπροσωπεύει τις τρεις αρχές της – Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα.

Ποια είναι η σημασία της τριάδας της CIA εξηγήστε τα με παραδείγματα;

Η Τριάδα της CIA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασίσει πιο αποτελεσματικά ποια από τις τρεις αρχές θα είναι πιο ωφέλιμη για μια δεδομένη συλλογή δεδομένων καθώς και για τον οργανισμό στο σύνολό του και για να βοηθήσει στην ασφάλεια των πληροφοριών για τους οργανισμούς.

Παραδείγματα: Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιούν γενικά αυτές τις αρχές της τριάδας της CIA:
Εμπιστευτικότητα: Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να συνδεθείτε. Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό που σας έχει αποσταλεί μέσω email ή να συμμετάσχετε σε άλλο τύπο ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, εάν έχει περάσει αρκετός χρόνος από την τελευταία σας σύνδεση.
Ακεραιότητα: Για να βεβαιωθείτε ότι οι αγορές σας αντιπροσωπεύονται στον λογαριασμό σας και ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο εάν υπάρχει ασυμφωνία, προσφέρεται η ακεραιότητα των δεδομένων.
Διαθεσιμότητα: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή και ίσως ακόμη και να μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την εξυπηρέτηση πελατών μέρα ή νύχτα.

Τι πρεσβεύει η CIA;

Η CIA υπερασπίζεται τις τρεις αρχές της – Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα.

Ποιος είναι ο σκοπός της CIA;

Ένα εξέχον μοντέλο που χρησιμεύει ως θεμέλιο για τη δημιουργία συστημάτων ασφαλείας είναι η τριάδα της CIA. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αδυναμιών και την ανάπτυξη στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων.

Ποια είναι η δομή της CIA;

Τα τρία θεμελιώδη στοιχεία μιας έννοιας ασφάλειας πληροφοριών γνωστής ως τριάδα της CIA είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα.

Schreibe einen Kommentar