Χτίζοντας εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση γύρω από τον COVID-19

4
Χτίζοντας εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση γύρω από τον COVID-19

Ένας ικανός και ενσυναισθητικός εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (HCW) είναι κεντρικός στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της απορρόφησης των δοκιμών και των εμβολίων για τον COVID-19. Ως αποτέλεσμα, το Breakthrough ACTION-Nigeria χρηματοδοτούμενο από την USAID σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, την Εθνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Νιγηρίας, την Εθνική Υπηρεσία για τον Έλεγχο του AIDS, το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου του AIDS/ΣΜΝ, και οι εταίροι υλοποίησης της PEPFAR ανέπτυξαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χτίζοντας εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση γύρω από τον COVID-19».

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζει τη σημασία της αυτοφροντίδας και της ευημερίας του παρόχου, ενώ παράλληλα προωθεί αποτελεσματικές θετικές αλληλεπιδράσεις πελάτη-παρόχου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται σε παγκόσμια και τοπικά στοιχεία για την ανταπόκριση στον COVID-19 και συμπληρώνει το εγχειρίδιο Εθνικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής με τρόπο που διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν τα εργαλεία και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τον δισταγμό εμβολιασμού και να ενθαρρύνουν την πρόληψη, τον έλεγχο και τον εμβολιασμό για τον COVID-19 συμπεριφορές όπως περιγράφονται στις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές. Το 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικής εκπαίδευσης έχει προσαρμοστεί με επιτυχία σε ένα διαδικτυακό μάθημα διάρκειας 2 έως 3 ωρών που μπορεί να ολοκληρωθεί για μόρια συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD).

Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να αναφέρετε τα στοιχεία της ποιοτικής διαπροσωπικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής
  • Περιγράψτε γιατί η ενσυναίσθηση είναι το κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες
  • Προσδιορίστε τεχνικές για την εξάσκηση της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας για την ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες
  • Συζητήστε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 και αντιμετωπίστε αποτελεσματικά τον δισταγμό εμβολιασμού
  • Κατανοήστε και βρείτε τρόπους αντιμετώπισης του άγχους και της κούρασης του παρόχου

Πληροφορίες συγγραφέα
By Breakthrough ACTION-Nigeria για λογαριασμό του Πανεπιστημίου John Hopkins
Η Breakthrough ACTION-Nigeria οδήγησε στην ανάπτυξη αυτού του εκπαιδευτικού μαθήματος σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, την Εθνική Υπηρεσία Ανάπτυξης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Νιγηρίας, την Εθνική Υπηρεσία για τον Έλεγχο του AIDS, το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου του AIDS/ΣΜΝ , και τους εταίρους υλοποίησης της PEPFAR.

Schreibe einen Kommentar