Coaching για ηγέτες εταιρειών | CCC Blog Coaching για ηγέτες εταιρειών

12
Coaching για ηγέτες εταιρειών |  CCC Blog Coaching για ηγέτες εταιρειών

Της Τζούλι Βέμπερ https://lensa.com

Η προώθηση μιας προπονητικής κουλτούρας στο χώρο εργασίας είναι απαραίτητη για όσους βρίσκονται στην κορυφή. Μπορεί να ενισχύσει τις ηγετικές δεξιότητες, να δημιουργήσει μια ευκαιρία για καινοτόμες ιδέες, να προσφέρει όραμα για την εταιρεία, να δημιουργήσει λιγότερο τοξικό περιβάλλον στο χώρο εργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο ή ανταμοιβή για κορυφαία στελέχη και στελέχη. Το ρητό «ωχ είναι μοναχικό στην κορυφή» είναι πιο αληθινό από όσο φανταζόμαστε. Οι άνθρωποι στην κορυφή συχνά αισθάνονται μόνοι και χωρίς αληθινούς φίλους ή έμπιστους. Η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία τους είναι εξίσου σημαντική με την ευημερία των εργαζομένων τους. Coaching για ηγέτες εταιρειών

Μιλήσαμε για το coaching ως μια αποτελεσματική μέθοδο για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, πιο συγκεντρωμένοι και πιο προσανατολισμένοι στις λύσεις στην εργασία τους. Η κοινωνικο-συναισθηματική ευημερία τόσο των εργαζομένων όσο και των ηγετών είναι εξίσου σημαντική και βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον καθώς και τάση προς αυτή την κατεύθυνση παγκοσμίως. Με την αυτογνωσία έρχονται πολλές συνειδητοποιήσεις σχετικά με τη συναισθηματική και ψυχική κατάσταση κάποιου και η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πτυχή για να δημιουργήσει ένα χώρο εργασίας που είναι συναισθηματικά ασφαλής όσον αφορά την εκπλήρωση βασικών απαιτήσεων όπως η αίσθηση του ανήκειν και η αυτοπραγμάτωση.

Οφέλη στο Χώρο Εργασίας

Για να συνοψίσουμε τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της καθοδήγησης στο χώρο εργασίας, ας δούμε τα ακόλουθα σημεία:

  • Το Coaching ενισχύει την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευημερία των εργαζομένων, των διευθυντών και των στελεχών – με απλά λόγια, ολόκληρου του οργανισμού. Διατηρεί τους ανθρώπους αφοσιωμένους και παρακινούμενους, εργάζονται για κοινούς στόχους ενώ μοιράζονται το ίδιο όραμα για το μέλλον.
  • Το Coaching παρέχει μια πλατφόρμα για ανοιχτή, ειλικρινή, εστιασμένη στις λύσεις επικοινωνία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βοηθά τις ομάδες και τα άτομα να αναλογιστούν τις ικανότητές τους, τις δυνατότητές τους, τις εργασίες τους και τις βέλτιστες λύσεις.
  • Το Coaching υποστηρίζει τη συνεχή μάθηση και τον καθορισμό στόχων, καθώς και τη διασφάλιση της υλοποίησης αυτών των στόχων, της ολοκλήρωσης των εργασιών και της υπευθυνότητας.
  • Το Coaching ενθαρρύνει τη νέα, καινοτόμο σκέψη, διερευνά τομείς, δεξιότητες, ταλέντα που δεν είχαν ανακαλυφθεί προηγουμένως και δίνει όραμα και κατεύθυνση στον οργανισμό.
  • Το Coaching επιτρέπει στις ομάδες να γίνουν πιο διαφανείς και παραγωγικές, να επικοινωνούν όλο και πιο αποτελεσματικά και υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και συντροφικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας.
  • Το Coaching έχει βρει ότι ενισχύει την αυτό-αποτελεσματικότητα στους ανθρώπους, η οποία είναι η πεποίθηση του ατόμου ότι μπορεί να ολοκληρώσει το έργο που έχει στη διάθεσή του και να αποδώσει καλά. Αυτή η πεποίθηση όχι μόνο επηρεάζει την απόδοση και μειώνει τα επίπεδα άγχους αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση κάποιου.
  • Το Coaching δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατών και των αδυναμιών τους, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση του πώς βλέπουν τον εαυτό τους και τις προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν.
  • Το Coaching μεταφέρει το μήνυμα ότι η εταιρεία νοιάζεται για τους υπαλλήλους της και θέλει να αναπτυχθούν όχι μόνο επαγγελματικά και προσωπικά, ζώντας στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν, τους εκτιμούν και τους ακούνε, γεγονός που ενισχύει τη δέσμευσή τους στην εταιρεία.

Το Coaching μεταμορφώνει θετικά και ουσιαστικά τόσο τον εργασιακό χώρο όσο και το εργατικό δυναμικό. Επιτρέπει στους εργαζόμενους να βλέπουν τον εαυτό τους, τη δουλειά τους και την εταιρεία τους πιο θετικά. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση, δέσμευση και ελπίδα για ένα θετικό μέλλον. Η ενισχυμένη πίστη στον εαυτό κάνει τους υπαλλήλους έτοιμους για νέα καθήκοντα και προκλήσεις και τους εξοπλίζει με μια στάση που μπορεί να κάνει και να θέλει να κάνει. Οι καλοί υπάλληλοι γίνονται καλύτεροι, οι σπουδαίοι γίνονται εξαιρετικοί.

Μια εταιρεία που θεωρεί ότι η επένδυση στο coaching είναι ένας τρόπος να ικανοποιήσει τη ζήτηση για ταλέντο, καθώς και την κερδοφορία για τον οργανισμό, θα έχει προσθέσει πολλά οφέλη. Αυτά τα οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν την καλλιέργεια υγιούς εργασιακής κουλτούρας και αφοσιωμένων εργαζομένων. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εξωτερικών προπονητών και έχουν τους διευθυντές και τους ηγέτες ομάδων τους εκπαιδευμένους ως εσωτερικούς προπονητές αποκομίζουν όλα αυτά τα οφέλη και πολλά άλλα. Σύμφωνα με Forbes (2022)με βάση μια έρευνα του 2015 από το ICF και το Ινστιτούτο Ανθρώπινου Κεφαλαίου, «το 51% των ερωτηθέντων από οργανισμούς που επένδυσαν στο coaching ανέφεραν υψηλότερα έσοδα από αυτά άλλων παρόμοιων οργανισμών».

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για αυξημένα έσοδα εκτός από την επένδυση στους ίδιους τους ανθρώπους που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν σε μια εταιρεία. Θα έχουν θεμελιωμένο συμφέρον να τα πάνε καλά, όχι μόνο για χρηματικό κέρδος και για να αισθάνονται ενδυναμωμένοι και ότι ανήκουν και ικανοποιούνται με την εργασία σε ένα περιβάλλον που προάγει τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη σε μια μεταμορφωμένη εργασιακή κουλτούρα. Αυτό αποφέρει την καλύτερη απόδοση και είναι προς το συμφέρον όλων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκπαίδευση προπονητή και την πιστοποίηση προπονητικής, ανατρέξτε στο Κέντρο Πιστοποίησης Προπονητών.

Schreibe einen Kommentar